Арена Борис Трајковски

Бул. 8-ми Септември бр. 13 1000 Скопје

Настани за оваа локација

Не се поставени настани за наведениот датум

X