За нас

Центарот за иновации на Град Скопје - Скопје Лаб е експериментален простор и место за соработка. Во Центарот граѓаните, бизнис заедницата, граѓанските, јавните и образовните организации и институции заедно со администрацијата на Град Скопје ќе ги здружат силите да дизајнираат и да развиваат иновативни решенија за да му помогнат на Скопје да ја подобри својата одржливост и урбана отпорност.

Преку ко-дизајнирање и ко-креирање со и за граѓаните ќе помогнеме да се развијат услуги, проекти и политики што подобро ќе им служат на сите.

Ние веруваме дека ова е вистинскиот начин да се подобри работењето на Град Скопје, а со тоа и квалитетот на живот на жителите на Скопје.

 

 

Mодел на работа

Експериментирање со иновативни идеи

Со цел генерирање на иновативни идеи Скопје Лаб:

 • користи интерактивни методи на комуникација 
 • спроведува истражувачки активности за идентификување проблеми и потреби
 • организира работилници за генерирање идеи, развој и нивно тестирање со сите засегнати страни
 • организира настани (хакатони, гејминг сесии, предизвици, crowdsourcing, crowdfunding, итн.)
Градење на капацитети за иновации

За да ги изгради и зајакне капацитетите за иновации на администрацијата на Град Скопје, а и на граѓаните, Скопје Лаб:

 • реализира тренинзи и работилници
 • дизајнира процеси и модели за развој на иновации
 • организира едукативни настани
 • обезбедува база на публикации, студии на случај и материјали поврзани со иновации во јавен сектор
Зајакнување на иновациска култура

За да ја зајакне иновациската култура во Град Скопје, Скопје Лаб:

 • развива наградни шеми за иноватори
 • дава поддршка во воспоставување на партнерства со различни национални и интернационални организации
 • промовира успешни идеи и приказни за иновации од Град Скопје низ земјата и надвор

Тим

Софија Богева
arrow

Софија Богева

Координатор на СкопјеЛаб
close
info:
Eксперт за социјални иновации
Јасмина Белчовска Тасевска
arrow

Јасмина Белчовска Тасевска

Експерт
close
info:
Експерт за социјални иновации
Марина Петровска
arrow

Марина Петровска

Креативна содржина
close
info:
Дизајнер на политики и филолог, Сектор за поддршка на градоначалникот
Николчо Гошев
arrow

Николчо Гошев

Промоција
close
info:
Технички развој
Александар Лазовски
arrow

Александар Лазовски

Партнерства
close
info:
Проектен менаџмент и промоција
Павлина Здравева
arrow

Павлина Здравева

Експерт
close
info:
Експерт за климатски промени
Кирил Петрушевски
arrow

Кирил Петрушевски

Бизнис моделирање
close
info:
Сектор за комунални работи
Михаeл Водеб
arrow

Михаeл Водеб

ИТ развој
close
info:
Експерт за ГИС, Сектор за информатички технологии и модернизација
Бранка Милковска
arrow

Бранка Милковска

Дизајн на политики
close
info:
Истражувач и експерт во областа на меѓународно право и политика, Сектор за правни работи
Марио Рингов
arrow

Марио Рингов

Креативна содржина
close
info:
Дизајн на искуства и развој на проекти, Сектор за меѓународна соработка и соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации
Наташа Трпковска
arrow

Наташа Трпковска

Комуникација со граѓани
close
info:
Стратег и политиколог, Сектор за поддршка на градоначалникот
Александар Авукатов
arrow

Александар Авукатов

Истражување
close
info:
Аналитичар во областа на политика и медиуми, промоција на дигитални медиуми, Сектор за поддршка на градоначалникот,
Анета Кметовска
arrow

Анета Кметовска

Финансиска анализа
close
info:
Развој и контрола на буџет, Сектор за финансиски прашања
Даниел Павлевски
arrow

Даниел Павлевски

Технички развој
close
info:
Сектор за сообраќај
Димитар Гучев
arrow

Димитар Гучев

Дизајн на стратегија
close
info:
Експерт во областа на градежништво, Сектор за планирање и уредување на просторот
Олга Стефковска
arrow

Олга Стефковска

Истражување
close
info:
Експерт во областа на етнологија и антропологија, Сектор за планирање и уредување на просторот
Ненад Тониќ
arrow

Ненад Тониќ

Истражување
close
info:
Инжинер и аналитичар во областа на сообраќај и транспорт, и заштита на животната средина, Сектор за сообраќај,
Филип Ѓокески
arrow

Филип Ѓокески

Дизајн на искуства
close
info:
Истражувач и стратег за развој на туризмот, Сектор за локален економски развој
Зоран Шишков
arrow

Зоран Шишков

Организација на настани
close
info:
Сектор јавни дејности
Маја Талеска
arrow

Маја Талеска

Дизајн на приказни
close
info:
Педагог и познавач на филмска уметност, Сектор за образование
Хазбије Амети
arrow

Хазбије Амети

Kомуникација со граѓани
close
info:
Сектор за поддршка на градоначалникот
Искра Донева
arrow

Искра Донева

Инклузивен дизајн
close
info:
Дизајнер на приказни и креативец, Сектор за меѓународна соработка и соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации
Горјан Гишев
arrow

Горјан Гишев

Креативна содржина
close
info:
Култура и уметност, Сектор јавни дејности
Никола Јовановски
arrow

Никола Јовановски

Дизајн на политики
close
info:
Сектор за заштита на животната средина и природата
Даниел Митевски
arrow

Даниел Митевски

Мониторинг
close
info:
Контрола и евалуација, Инспекторат на Градот Скопје

Поддржувачи

Скопје Лаб е пилот проект на УНДП и Град Скопје. Финансиски е поддржан од УНДП, Република Турција и Министерство за финансии на Република Словачка.

Соработници