Плоштад Ѓерѓ Кастриоти - Скендербег

Булевар Гоце Делчев, 1000 Skopje

Настани за оваа локација

Не се поставени настани за наведениот датум

X