Skip links

Portfolio: Вело Паркинг

Решение 11

Изработил: Ангел Костески

Решение 10

Изработиле: Владимир Ристески и Елена Пазарџиевска Ристовска

Решение 9

Изработиле: Димитар Петровски и Ана Пасковска

Решение 8

Изработил: Миле Аврамовски

Решение 7

Изработиле: Михајло Стојановски и Теа Дамјановска

Решение 6

Изработиле: Ана Георгиева, Бојана Палифровска и Бојана Николовска

Решение 5

Изработиле: Тамара Џерков и Анастасија Ристеска

Решение 4

Изработиле: ИТЕСА, Димитар Стефановски, Ана Јанкуловска, Теодора Василева, Љубица Ефтимова и Ивана Илиеска

Решение 3

Изработиле: Глорија Ефремова и Михаела Такова

Решение 2

Изработиле: Николина Искова Чатлеска и Ева Василеска